Geen doorgang Dorpenomloop Rucphen op Zondag 14 maart

Helaas heeft de Organisatie van de Dorpenomloop Rucphen deze week moeten concluderen dat het onmogelijk is om op verantwoorde wijze op 14 maart de 45e Editie van de Dorpenomloop Rucphen te organiseren. Met pijn in het hart, maar in volle verantwoordelijkheid, heeft de Organisatie deze week na de verlenging van de Lock down deze beslissing genomen.

De Organisatie acht het niet verantwoord, gegeven de ontwikkelingen van de COVID-19 pandemie, de wedstrijd op de geplande datum plaats te laten vinden. Ondanks het feit dat de Organisatie zich reeds op meerdere scenario’s had voorbereid, inclusief een alternatieve route, een aangepaste finishlocatie en de benodigde Corona-maatregelen.

De Organisatie concludeert dat de COVID-19 ontwikkelingen zodanig zijn dat zij het organiseren van de Dorpenomloop Rucphen op 14 maart niet verantwoord vindt naar de inwoners van de Gemeente Rucphen, Sponsoren, de vele vrijwillige medewerkers, de deelnemers en begeleiding en niet in de laatste plaats de noodzakelijke hulpdiensten.

Mocht er de komende maanden verbetering ontstaan in de ontwikkeling van de COVID-19 pandemie, dan wordt door de Organisatie op dit moment niet volledig uitgesloten dat de wedstrijd verplaatst kan worden naar een alternatieve datum in het voorjaar, maar de kans hierop wordt als zeer klein ingeschat.